На засіданні Рейтингового комітету від 07.12.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПАТ «Укрпошта» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAA інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та присвоїло облігаціям серій А-С ПАТ «Укрпошта» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaAA інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитні рейтинги визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні кредитних рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «Укрпошта» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2014 рік – 9 місяців 2017 року включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівні кредитних рейтингів.

Позитивні фактори:

– Високий рівень підтримки з боку власника. Одноосібним власником ПАТ «Укрпошта» є держава в особі міністерства інфраструктури України.

– Високі показники фінансової автономії. Станом на 01.10.2017 р. власний капітал покривав 72,05% сукупних активів Компанії, що свідчить про високі можливості з розширення бізнесу за рахунок позикового капіталу.

– Достатні можливості з обслуговування облігаційного випуску серій А-С. Планові проценті платежі за облігаціями в повному обсязі покривались наявними високоліквідними активами та чистими доходами Емітента станом на 01.10.2017 р.

– Найбільша в Україні регіональна мережа відділень та впровадження нових поштово-логістичних продуктів сприяє підтриманню ринкових позицій Компанії на прийнятному рівні.

– Наявність продуманої комплексної стратегії розвитку, яка передбачає здійснення значних інвестицій на модернізацію інфраструктури Товариства.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Товариства, що знаходить своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволяє знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Компанії та якісніше оцінити її кредитоспроможність.

Негативні фактори:

– Невисокі показники ефективності діяльності за підсумками 9 місяців 2017 року, пов’язані зі зростанням адміністративних витрат, чинять тиск на рівень ліквідності Компанії.

– Діяльність Товариства, яке виконує функції національної пошти, характеризується високим ступенем залежності від державного регулювання тарифів на універсальні поштові послуги.

– Як і інші вітчизняні підприємства без стратегічних іноземних інвестицій, Емітент має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингових оцінок

Перейти на персональну сторінку ПАТ «Укрпошта» на сайті НРА «Рюрік»