НРА «Рюрік» при проведені рейтингової оцінки позичальника та/або боргового інструмента використовує Національну рейтингову шкалу, затверджену постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007. Для визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) старохових компаній Агентство використовує Рейтингову шкалу оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, для визначення рейтингу депозитів - Шкалу оцінювання надійності депозитних вкладів.

Кредитні рейтинги | Рейтинги страховиків | Додаткові позначення | Рейтинги депозитів

Кредитні рейтинги

Довгострокові кредитні рейтинги інвестиційного рівня Довгострокові кредитні рейтинги спекулятивного рівня
 uaAAA  Позичальник або окремий борговий інструмент характеризуються найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами  uaBB  Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується кредитоспроможністю нижчою ніж достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов
uaAA Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами uaB Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов
uaA Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов uaCCC Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Потенційна вірогідність дефолту
uaBBB Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов uaCC Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою вірогідністю дефолту
  uaC Очікується дефолт за борговими зобов'язаннями позичальника
uaD Дефолт. Виплати відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинені без досягнення згоди кредиторів щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу
Короткострокові кредитні рейтинги інвестиційного рівня Короткострокові кредитні рейтинги спекулятивного рівня
uaК1 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді uaК4 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника недостатній для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді
uaК2 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника достатньо високий для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді uaК5 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді
uaК3 Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді uaКD Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями

 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика

  Інвестиційного рівня   Спекулятивного рівня
uainsAAA Страхова компанія характеризуються найвищою фінансовою надійністю (стійкістю) у порівнянні з іншими українськими страховими компаніями uainsBB Страхова компанія характеризуються фінансовою надійністю (стійкістю), нижче за достатню порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов
uainsAA Страхова компанія характеризуються дуже високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями uainsB Страхова компанія характеризуються низькою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Дуже висока залежність рівня фінансової надійності (стійкості) від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов
uainsA Страхова компанія характеризується високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями uainsCCC Страхова компанія характеризується дуже низькою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Потенційна вірогідність дефолту
uainsBBB Страхова компанія характеризується достатньою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рівень фінансової стійкості (надійності) залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов uainsCC Страхова компанія характеризується високою вірогідністю дефолту
   uainsC Страхова компанія очікує дефолт за страховими та борговими зобов’язаннями

 

Додаткові позначення та прогнози

Додаткові позначення до рейтингів Прогнози кредитних рейтингів

ua

Рейтинги, отримані відповідно до Національноі рейтингової шкали

стабільний «Стабільний» прогноз означає, що зміни кредитного рейтингу малоймовірні

+/-

Проміжні рівні рейтингу стосовно основних рівнів

позитивний «Позитивний» прогноз вказує на можливе підвищення кредитного рейтингу за збереження позитивних тенденцій та нівелювання поточних ризиків

відкликаний

Рейтинг, відкликаний у зв'язку з тим, що позичальник не надає необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин

негативний «Негативний» прогноз вказує на можливе зниження кредитного рейтингу за збереження негативних тенденцій та реалізації поточних ризиків

призупинений

Рейтинг, що може бути відкликаний (як проміжний етап перед його можливим відкликанням) у зв'язку з тим, що позичальник не надає необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин

в розвитку Прогноз «в розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни кредитного рейтингу, за можливості реалізації як позитивних так і негативних тенденцій та поточних ризиків

(рі)

Рейтинги, визначені на підставі використання лише публічної інформації

    

(К)

Рейтинг внесений до Контрольного списку. Агентство на постійній основі здійснює моніторинг фінансово-господарської діяльності емітента / позичальника. Виведення довгострокового кредитного рейтингу з Контрольного списку та його подальший перегляд безпосередньо залежить від отримання агентством додаткової інформації щодо фінансово-господарського стану емітента / позичальника.

 

Рейтинг надійності депозитних вкладів

r5

Означає дуже високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується незначною залежністю від фінансово-економічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – дуже висока

r2 Означає низьку надійність вкладів, діяльність банку характеризується дуже високою залежністю від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

r4

Означає високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується помірною залежністю від фінансово-економічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – висока

r1 Означає дуже низьку надійність вкладів, існує потенційна вірогідність неповернення банком депозитного вкладу

r3

Означає середню надійність вкладів, діяльність банку характеризується значною залежністю від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов