Відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.04.2010 р. №385 НРА «Рюрік» включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Офіційний статус уповноваженого рейтингового агентства підтверджує видане НРА «Рюрік» Свідоцтво про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств від 12.04.2010 р. № 4.

Предметом діяльності НРА «Рюрік» згідно Статуту є рейтингування (визначення кредитних рейтингів позичальників та їхніх окремих боргових інструментів) та надання інформаційно-аналітичних і консультаційних послуг у сфері рейтингування.

Місія НРА «Рюрік» – сприяти розвитку в Україні цивілізованого, активного, високоліквідного, прозорого ринку цінних паперів, шляхом надання продуктів і послуг, спрямованих на підвищення ефективності функціонування його інфраструктурних механізмів та зростання рівня інформованості і компетентності його професійних учасників.

Основні принципи роботи: незалежність, об'єктивність, професіоналізм.

НРА «Рюрік» – абсолютно незалежна компанія, що не пов'язана з жодним професійним учасником фінансового ринку і не має власних комерційних інтересів на ринку. ТОВ «Рюрік» не має пов’язаних осіб, які мають пов’язаності з учасниками ринків фінансових послуг. Агентство не володіє та не управляє (не користується) частками (акціями, паями) жодних суб'єктів господарювання. У ТОВ «Рюрік» відсутні філії та інші відокремлені підрозділи. Компанія не входить до будь-яких об’єднань підприємств.

Структура власності ТОВ «Рюрік»

Аудиторський висновок за 2022 рік

Аудиторський висновок за 2021 рік

Аудиторський висновок за 2020 рік

Аудиторський висновок за 2019 рік

Аудиторський висновок за 2018 рік

Аудиторський висновок за 2017 рік

Ділова репутація рейтингового Агентства – його найважливіший нематеріальний актив. Тому всі дії Компанії спрямовані на постійне підвищення якості і неупередженості (об'єктивності) рейтингових оцінок та ефективності розповсюдження достовірної інформації про визначені кредитні рейтинги.

Професійний підхід до роботи обумовлений наявністю власної авторської методології рейтингування для різних типів і видів позичальників та їх боргових інструментів. В основі роботи з визначення кредитного рейтингу лежить ретельний, всебічний, комплексний кредитний аналіз і формалізована, чітко прописана процедура прийняття рішень про рівень рейтингу. У ТОВ «Рюрік» розроблені та затверджені власні процедури та методології для визначення та оновлення кредитних рейтингів:

Положення про рейтинговий комітет

Рейтингова процедура

Рейтингова методологія

У складі Національного рейтингового агентства «Рюрік» працюють кандидати економічних наук, фахівці з багаторічним досвідом роботи на керівних посадах у фінансових установах. Стратегія розвитку Компанії передбачає постійне підвищення рівня кваліфікації власних співробітників, а також співпрацю з провідними експертами в області оцінки надійності (кредитоспроможності) позичальників.

НРА «Рюрік» повністю укомплектоване персоналом. На сьогодні чисельність працівників складає 6 штатних одиниць. Всі співробітники Агентства мають вищу освіту, 5 – вищу економічну освіту.

Організаційна структура ТОВ «Рюрік» представлена трьома підрозділами. Адміністрація, бухгалтерія та аналітичний відділ. Адміністрація: генеральний директор Сітало Аліна Володимирівна та директор з маркетингу Шкурко Тетяна Володимирівна (учасник, якому належить 50% статутного капіталу).

Бухгалтерія: головний бухгалтер Кіліна Надія Петрівна, закінчила у 1976 році Київський торговельно – економічний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік», стаж роботи головним бухгалтером 30 років.

Аналітичний відділ: Голова Рейтингового комітету Копилов Олександр Вадимович, закінчив у 2003 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», у 2007 році отримав науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Провідний фінансовий аналітик Ткаченко Микола Анатолійович, закінчив у 2013 році Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Економічна кібернетика», у 2018 році отримав науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Фінансовий аналітик Рагулін Іван Миколайович, закінчив у 2013 році Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Фінансовий контролінг».

Політика та процедури, призначені для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів, регулюются розділом 2 Кодексу ділової етики НРА «Рюрік».

Оплата праці рейтингових аналітиків не залежить від розміру доходу, отриманого від суб’єкта рейтингування та формується таким чином, щоб забезпечити незалежність та неупередженість рішень рейтингових аналітиків.

Дякуємо Вам за інтерес до діяльності Агентства. Переваги використання кредитних рейтингів НРА «Рюрік» наведені у розділі «Послуги агентства».