На виконання п. 11 Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 11.12.2012 р. №1767, протягом 90 календарних днів після закінчення кожного календарного півріччя НРА «Рюрік» на власній сторінці в мережі Інтернет розміщує звіт за попереднє календарне півріччя щодо кількості дефолтів за рейтинговими рівнями Національної шкали.

У звіті зазначається кількість емітентів, які мали діючий кредитний рейтинг агентства на дату дефолту, за зобов’язаннями яких настав дефолт у звітному півріччі, у розбивці за рейтинговими рівнями (uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaC), до яких відносилися рейтинги відповідних емітентів (або рейтинги окремих зобов’язань, щодо яких настав дефолт) за 6 місяців до дати настання дефолту.

Крім того, протягом 6 календарних місяців з дати дефолту емітента з довгостроковим кредитним рейтингом інвестиційного рівня НРА «Рюрік» подає до Комісії та розміщує на власній сторінці в мережі Інтернет пояснення щодо причин такого дефолту.

Підходи до фіксування дефолту за різними типами об'єктів рейтингування на основі аналізу чинного законодавства визначено у спеціальному дослідженні НРА «Рюрік» «Фіксування дефолту за типами емітентів цінних паперів».

Звітний період Звіт Пояснення
І півріччя 2016 року Звіт щодо кількості дефолтів Пояснення причин дефолтів
ІІ півріччя 2016 року Звіт щодо кількості дефолтів -
І півріччя 2017 року Звіт щодо кількості дефолтів -
ІІ півріччя 2017 року Звіт щодо кількості дефолтів -
І півріччя 2018 року Звіт щодо кількості дефолтів -
ІІ півріччя 2018 року Звіт щодо кількості дефолтів -
І півріччя 2019 року Звіт щодо кількості дефолтів -
ІІ півріччя 2019 року Звіт щодо кількості дефолтів -
І півріччя 2020 року Звіт щодо кількості дефолтів -
ІІ півріччя 2020 року Звіт щодо кількості дефолтів Пояснення причин дефолтів
І півріччя 2021 року Звіт щодо кількості дефолтів -
ІІ півріччя 2021 року Звіт щодо кількості дефолтів Пояснення причин дефолтів
І півріччя 2022 року Звіт щодо кількості дефолтів -
ІІ півріччя 2022 року Звіт щодо кількості дефолтів Пояснення причин дефолтів
І півріччя 2023 року Звіт щодо кількості дефолтів -
ІI півріччя 2023 року Звіт щодо кількості дефолтів Пояснення причин дефолтів