НРА «Рюрік» надає послуги рейтингування, а також інформаційно-аналітичні і консультаційні послуги в сфері рейтингування:

Кредитні рейтинги | Рейтинги надійності депозитів | Рейтинги фінансової надійності страховиків | Аналітичні огляди | Інформаційно-консультаційні послуги

Кредитний рейтинг

Кредитний рейтинг – це умовне вираження кредитоспроможності позичальника в цілому (рейтинг позичальника) або його окремих боргових інструментів (рейтинг боргового зобов'язання). Для окремих компаній та боргових цінних паперів отримання кредитного рейтингу є обов'язковим, а для інших це стратегічно правильне рішення, що надає такі переваги:

  • Для банків - суттєве розширення переліку та допустимого обсягу операцій (зберігання коштів резервів страховиків, інвестиційних та пенсійних фондів)
  • Покращення ділового іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Вашої компанії
  • Незалежна кваліфікована експертна оцінка фінансово-господарської діяльності Вашої компанії та висновки щодо перспектив її розвитку
  • Представлення даних про компанію на рівні міжнародних стандартів розкриття інформації
Рейтинг депозитів

Рейтинг надійності депозитних вкладів – це експертна оцінка, що відображає думку НРА «Рюрік» щодо можливості своєчасного та повного повернення банківських вкладів клієнтам.  Фізичні особи можуть використовувати рейтингову оцінку надійності депозитних вкладів, визначену уповноваженим рейтинговим агентством, як додатковий фактор при виборі банківської установи для розміщення власних заощаджень.

Детальніше

Рейтинг страховика

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страхової компанії ‒ це експертна оцінка, що відображає незалежну думку НРА«Рюрік» щодо можливості своєчасного та повного виконання страховою компанією зобов’язань перед клієнтами за договорами страхування. Перестраховик, що має рейтинг фінансової надійності, може приймати ризики від інших страховиків у більшому обсязі.

Детальніше

Інформаційні послуги

Окрім визначення рейтингів та підготовки аналітичних оглядів, НРА «Рюрік» пропонує послуги з оцінювання фінансової стійкості підприємства-контрагента на основі публічних даних або інформації, що надана замовником. Наш ексклюзивний продукт - Політика розкриття інформації перед контрагентами та незалежними оцінювачами (банківською установою). В межах підготовки Політики ми надаємо рекомендації щодо якісного та повного розкриття банком інформації перед його контрагентами та незалежними оцінювачами з метою встановлення довготривалого співробітництва та формування позитивного ділового іміджу.

Детальніше