Рік
Автор
Назва Видання
2016
Долінський Л.Б., Ярош С.С.
Управління державним боргом
"Цінні папери України", №11-12/2016, с.9-10
2016
Долінський Л.Б., Ткаченко М.А.
Фінансово-кредитна система України через призму кредитних рейтингів
"Цінні папери України", №07-08/2016, с.30-31
2015
Долінський Л.Б., Пєршин Д.О.
Оцінювання фінансової стійкості банківських установ у аспекті надійності депозитних вкладів
"Бізнес-інформ", №05/2015, с.233-239
2014
Долінський Л.Б., Ткаченко М.А.
Тенденції розвитку ринку корпоративних облігацій
"Цінні папери України", №08/2014, с.60-61
2013
Долінський Л.Б., Ткаченко М.А.
Рейтинговый анализ кредитоспособности банковской системы Украины
"Экономика и управление: проблемы и решения" №12/2013, с.44-57
2013
Долінський Л.Б., Ткаченко М.А.
Тенденції розвитку ринку облігацій України
"Цінні папери України", №42/2013, с.42-43
2013
Долінський Л.Б., Пріма Д.
Формування репрезентативної статистичної вибірки за котирувальними даними українського фондового ринку
"Ринок цінних паперів України", №10/2012, с.121-128
2013
Долінський Л.Б., Ткаченко М.А.
Ринок корпоративних облігацій: загальні тенденції
"Цінні папери України", №18 (764), 23 травня 2013 р., с.30-31
2013
Долінський Л.Б., Ніколаєнко К.С.
Ринок рейтингових послуг в Україні: підсумки 2012 року
"Цінні папери України", №7 (753), 21 лютого 2013 р., с.10-11
2012
Долінський Л.Б.
Експертно-аналітичний підхід до визначення матриць міграцій кредитних рейтингів
"Наукові праці НДФІ", №2(59), 2012
2012
Долінський Л.Б., Ковальчук О.С.
Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України
"Вісник НБУ", №6 (196), червень 2012
2012
Долінський Л.Б., Ніколаєнко К.С.
Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон'юнктури біржових ринків світу
"Ринок цінних паперів України" №1-2, 2012 р., с.95-104
2011
Долінський Л.Б.
Моделі оцінювання інвестиційних параметрів облігацій з урахуванням ймовірності дефолту
"Ринок цінних паперів України" №5-6, 2011 р., с.93-98
2011
Долінський Л. Б.
Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи гомогенних об'єктів
"Вісник НБУ", вересень 2011 р.
2011
Долінський Л. Б.
Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників
"Фінанси України", квітень 2011 р.
2011
Долінський Л. Б.
Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об'єктів рейтингування
"Вісник НБУ", квітень 2011 р.
2010
Долінський Л. Б.
Комбінаторний аналіз спільних дефолтів позичальників
Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України: Зб. наук. працьДНДІІМЕ, Вип. 11, 2010 р.
2010
Долінський Л. Б.
Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників
"Фінанси України", жовтень 2010 р.
2010
Долінський Л. Б.
Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами
"Вісник НБУ", жовтень 2010 р.
2010
Долінський Л.Б., Стащук Д.М.
Дослідження можливостей застосування ринкової моделі Шарпа для оцінювання дохідності на біржовому фондовому ринку України
Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб. наук. праць – К.: КНЕУ, Вип. 81., 2010 р., с.150-165
2010
Долінський Л.Б.
Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів
"Фінанси України" №6, 2010 р., с.89-99
2010
Долінський Л. Б.
Актуальные вопросы экспертной оценки долговых ценных бумаг в Украине
«БИЗНЕС ИНФОРМ» №3 (1) – 2010. – с. 14-17
2010
Долінський Л. Б.
Ринок рейтингових послуг: реалії та перспективи розвитку
"Цінні папери України", №16 (610), 29 квітня 2010 р.
2009
Долінський Л.Б., Катюха Є.О.
Автоматизація процесу прийняття кредитних рішень на підґрунті інформаційної системи кредитного скорингу
Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб. наук. праць – К.: КНЕУ Вип. 79, 2009 р., с.244-256
2009
Долінський Л.Б.
Моделювання дефолтів за облігаційними позиками
"Фінанси України" №4, 2009 р., с.65-74
2009
Долінський Л. Б.
Рейтингування інститутів та інструментів фінансового ринку: правові аспекти
"Цінні папери України", №47 (589), 26 листопада 2009 р.
2008
Долінський Л.Б.
Теоретичне підґрунтя інвестиційної оцінки цінних паперів в Україні
"Фінанси України" №5, 2008 р., с.87-95
2008
Долінський Л.Б., Сащук Д.П.
Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід
"Фінанси України" №1, 2008 р., с.108-117
2006
Долінський Л. Б.
Юридичні аспекти інвестиційно-будівельної діяльності в Україні
Офіційний сайт НРА "Рюрік"
2005
Л.Долінський,
Г.Великоіваненко,
Л.Рудницька
Рейтингове оцінювання надійності емітентів боргових інструментів на підґрунті нечітко-множинного аналізу
"Ринок цінних паперів України"  №5-6, 2005 р., с.59-64
2005
Долінський Л. Б.
Досвід рейтингового аналізу будівельних компаній - емітентів облігацій
"Фінансовий ринок України"  №9, 2005 р., с.31

 

Перейти до розділу «Спеціальні дослідження»