Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі. При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• значні масштаби Банку (станом на 01.04.2006 його активи становили 6,6 млрд. грн., за розміром активів Банк посідає дев'яте місце серед українських банків в ренкінгу НБУ) та розвинена територіальна мережа, яка станом на 01.04.2006 нараховує 650 філіалів і відділень, дозволяють Банку претендувати на роль системного поряд з найбільшими банками першої групи за ренкінгом НБУ;

• постійне покращення забезпечення кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Так співвідношення залучених депозитів до власного капіталу зменшилося з 674% станом на 01.01.2004 до 597% станом на 01.04.2006, а співвідношення виданих кредитів до власного капіталу за аналогічний період - з 869% до 680%, при підвищенні показника фінансової автономії; • чисельна та якісна клієнтська база Банку, яка постійно розширюється, що надає Банку змогу нарощувати обсяги безризикових комісійних доходів. Так коефіцієнт безризикового покриття витрат (співвідношення комісійних доходів до валових витрат) зріс з 18,59% станом на 01.01.2004 до 23% станом на 01.04.2006.

Основні негативні фактори:

• низький рівень забезпечення Банку та його територіальної мережі власними основними фондами порівняно з першою групою українських банків за ренкінгом НБУ. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) частка основних засобів та нематеріальних активів у валових активах складала близько 3%;

• низькі значення показників рентабельності Банку. Значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) перебувало в межах 0,31% - 0,45%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) в межах 4,34% - 6,72%, що є нижчим за рекомендовані значення.