На засіданні Рейтингового комітету від 15.03.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило ТзДВ СК «НГС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaAAА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та підвищило ТзДВ СК «НГС» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика до рівня uainsAAА інвестиційної категорії.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТзДВ СК «НГС» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2015 р. – 01.01.2021 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Високі показники ефективності діяльності. За результатами 2020 року Компанія отримала 50 млн грн чистого прибутку.

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 31.12.2020 р. рівень покриття активів власним капіталом складав 77%.

– Висока якість активів, якими представлені технічні резерви Компанії. Станом на 31.12.2020 р. технічні резерви Страховика було сформовано виключно за рахунок коштів на поточних рахунках, банківських вкладів та державних цінних паперів.

­­– Високі показники ліквідності Компанії. Питома вага грошових коштів у активах Страховика станом на 31.12.2020 р. складала 50%, а показник швидкої ліквідності ­– 809% при рекомендованому мінімумі 60%.

– Міцні ринкові позиції. За даними ренкінгу Insurance TOP, за обсягом залучених премій з добровільного медичного страхування, отриманих за результатами 9 місяців 2020 року, Компанія займала шосту позицію в Україні.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення рейтингів. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами 2020 року на добровільне медичне страхування припадало майже 100% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових напрямків страхової діяльності та чинить тиск на комбінований показник збитковості.

– Як і в інших вітчизняних страховиків, діяльність Компанії є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»