На засіданні Рейтингового комітету від 08.04.2022 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТзДВ СК «НГС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAА інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «в розвитку».

Кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТзДВ СК «НГС» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2015 р. – 01.01.2022 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Висока якість активів, якими представлені технічні резерви Компанії. Станом на 31.12.2021 р. технічні резерви Страховика було сформовано виключно за рахунок коштів на поточних рахунках, банківських вкладів та державних цінних паперів.

­­– Високі показники ліквідності Компанії. Питома вага грошових коштів у активах Страховика станом на 31.12.2021 р. складала 29%, а показник швидкої ліквідності ­– 498% при рекомендованому мінімумі 60%.

– Достатні показники ефективності діяльності. За результатами 12 місяців 2021 року показники ROA та ROE складали 5% і 7%.

– Міцні ринкові позиції. За даними ренкінгу Insurance TOP, за обсягом залучених премій з добровільного медичного страхування, отриманих за результатами 9 місяців 2021 року, Компанія займала восьму позицію в Україні.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення рейтингів. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами 12 місяців 2021 року на добровільне медичне страхування припадало майже 100% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових напрямків страхової діяльності та чинить тиск на комбінований показник збитковості.

– Як і в інших вітчизняних страховиків, діяльність Компанії є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.


На засіданні Рейтингового комітету від 08.04.2022 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТзДВ СК «НГС» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsAАA інвестиційної категорії.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика не є абсолютною мірою ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо фінансової надійності (стійкості) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня фінансової надійності (стійкості) страхової компанії здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог українського законодавства та міжнародних стандартів.

В жодному разі визначений рівень не є рекомендацією щодо будь-яких форм інвестування власних коштів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за виконання страховою компанією своїх зобов’язань.

Для визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика НРА «Рюрік» використовувало надану ТзДВ СК «НГС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 01.01.2015 р. – 01.01.2022 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень фінансової надійності (стійкості).

До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться достатні значення показників ліквідності та платоспроможності Компанії.

До найбільш суттєвих негативних факторів відноситься невисокий рівень диверсифікації страхового портфелю за видами страхування.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»