На засіданні Рейтингового комітету від 19.07.2018 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило облігаційному випуску серій А-J ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівнів uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризуються дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» внутрішню інформацію та фінансову звітність з 01.01.2011 р. до 01.04.2018 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.

Позитивні фактори:

Збереження високої прибутковості діяльності ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Так, за підсумком 3 міс. 2018 р. Компанія отримала валовий прибуток в розмірі 327,39 млн. грн. та чистий прибуток в розмірі 104,15 млн. грн. Показники рентабельності активів (ROA) та власного капіталу (ROE) становили 9,74% та 11,80% відповідно.

Високий рівень фінансової стійкості Емітента. Так, частка власного капіталу в структурі пасивів Компанії в цілому протягом аналізованого періоду продемонструвала суттєве зростання, а станом на 01.04.2018 р. відповідала 82,6%.

Високі значення показників EBIT і EBITDA, що говорить про значні обсяги грошових надходжень, які можуть бути використані для c плати відсотків за облігаціями. Так, обсяг EBITDA за результатами 3 міс. 2018 р. відповідав 129,47 млн. грн.

Збереження достатнього розміру чистого оборотного капіталу зумовлює високі значення показників ліквідності Емітента (коефіцієнти абсолютної, швидкої та загальної ліквідності станом на 01.04.2018 р. становили 3,59, 6,79 та 9,38 відповідно).

Достатній рівень забезпеченості Товариства власними основними фондами. Вартість основних засобів станом на 01.04.2018 р. складає 553,70 млн. грн. та відповідає 18% валюти балансу.

Тривалий строк існування та успішної діяльності Підприємства (дата державної реєстрації Товариства – 24.11.2005 р., виробництво започатковано в 1930 році).

Негативні фактори:

Високий обсяг та тенденція до зростання дебіторської заборгованості Товариства, що може свідчити про невисоку платіжну дисципліну контрагентів Компанії. Станом на 01.04.2018 р. обсяг дебіторської заборгованості Емітента складав 727,71 млн. грн., що відповідає 34% оборотних активів та 24% сукупних активів Товариства.

Високий рівень конкуренції на ринку фармацевтичних засобів та значна чутливість підприємств галузі до зміни валютного курсу внаслідок неповноти, мінливості та суперечливості українського законодавства в сфері валютного регулювання.

Підприємство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на сайті НРА «Рюрік»