• Кредитні рейтинги
 • Рейтинги облігацій
 • Рейтинги надійності депозитів
 • Рейтинги надійності страховиків

Місія НРА «Рюрік» - сприяти розвитку в Україні цивілізованих, активних, високоліквідних та прозорих фінансових ринків

+38 (099) 037-19-83

04053, м. Київ, вул. Січових стрільців 52-А

 • Credit Ratings
 • Deposit Ratings
 • Insurer Ratings

The mission of the NRA «Rurik» is to contribute to the development of civilized, active, highly liquid, and transparent financial markets in Ukraine

+38 (099) 037-19-83

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-А

 • Незалежність
 • об'єктивність
 • професіоналізм

НРА «Рюрік» – абсолютно незалежна компанія, що не пов'язана з жодним професійним учасником фінансового ринку і не має власних комерційних інтересів на ринку.

+38 (099) 037-19-83

04053, м. Київ, вул. Січових стрільців 52-А

 • Independence
 • Objectivity
 • Professionalism

NRA «Rurik» is an independent company not associated with any professional participant in the financial market and does not have its own commercial interests in the market.

+38 (099) 037-19-83

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A

 • Багаторічний досвід
 • Авторські методики
 • Кваліфіковані працівники

НРА «Рюрік» працює на ринку обов'язкового рейтингування з 2010 року. У складі Агенства працюють кандидати економічних наук, фахівці з багаторічним досвідом роботи в аналітичній сфері.

+38 (099) 037-19-83

04053, м. Київ, вул. Січових стрільців 52-А

 • Long-standing experience
 • Proprietary methodologies
 • Qualified team

The company has been operating in the mandatory rating market since 2010. The agency is staffed with candidates in economic sciences and specialists with extensive experience in the analytical field

+38 (099) 037-19-83

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A