30 грудня 2010 року  НРА «Рюрік» оприлюднює підсумки своєї діяльності на ринку рейтингових послуг України за 2010 р.

Квітень 2010 р. став визначальним в діяльності Агентства, оскільки, відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.04.2010 р. №385, НРА «Рюрік» було включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.

Офіційний статус уповноваженого рейтингового агентства підтверджує видане НРА «Рюрік» Свідоцтво про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств від 12.04.2010 р. № 4.

Таким чином, з 12.04.2010 р. НРА «Рюрік» набуло право визначати рейтингові оцінки позичальників та боргових інструментів, обов’язковість отримання яких визначається Законом. Починаючи з цього моменту, Агентство значно інтенсифікувало власну діяльність на ринку рейтингових послуг України.

12 травня 2010 року НРА «Рюрік» вже в новому статусі заключило перший договір на рейтингування за національною рейтинговою шкалою, а 21 червня, Агентством було присвоєно відповідну рейтингову оцінку - кредитний рейтинг банківської установи ПАТ «АКТАБАНК».

В цілому, за цей більш ніж піврічний період НРА «Рюрік» визначило 9 рейтингових оцінок, серед яких 2 – кредитні рейтинги позичальників та 7 – кредитні рейтинги боргових інструментів. Зважаючи на відносно короткий термін роботи в статусі уповноваженого агентства та досить складну поточну кон’юнктуру ринку публічних запозичень, Агентство вважає цей результат цілком прийнятним.

Завантажити підсумки діяльності НРА "Рюрік"

Переглянути Аналітичне дослідження по результатах визначених НРА «Рюрік» рейтингових оцінок за 2010 р.