Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризуються кредитоспроможністю, нижче за достатню порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• Банк має порівняно розвинену територіальну мережу (станом на 01.01.2006 до неї входять 54 операційні точки), яка охоплює Центральний і Південний регіони України, в яких генеруються значні фінансові потоки.

Основні негативні фактори:

• низькі значення показників рентабельності Банку. Значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) станом на 01.01.2006 становило 0,30%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) на дану дату - 3,35%, що є приблизно у три з половиною рази нижч е за рекомендовані значення;

• недостатня захищеність кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Співвідношення виданих кредитів до власного капіталу за період з 01.01.2004 до 01.04.2006 зросло з 671,55% до 913,24%, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу – з 706,07% до 890,53%, при цьому показник фінансової автономії знизився з 10,50% до 7,31%;

• порівняно низькі значення показників ліквідності Банку. Показник миттєвої ліквідності (грошові кошти, цінні папери НБУ та кошти в інших банках по відношенню до поточних зобов'язань) станом на 01.04.2006 становив 21,49%, в той час як у середньому по банківській системі України – 28,69%, при цьому частка високоліквідних активів у складі валових активів на дану дату становила 19,55%.