Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ ua ” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „ trong>+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• потенційна можливість підтримки у разі несприятливої ринкової кон'юнктури з боку акціонерів ПроКредит Банку, якими із дня заснування є три міжнародні фінансові організації (ПроКредит Холдинг, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку та Western NIS Enterprise Fund );

• динамічне зростання основних балансових показників (валові активи Банку зросли з 381 млн. грн. станом на 01.01.2004 до 1 154 млн. грн. станом на 01.04.2006 р.), що дозволило Банку піднятися з 46 на 37 місце в ренкінгу НБУ за розміром валових активів.

Основні негативні фактори:

• недостатня захищеність кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Співвідношення виданих кредитів до власного капіталу зросло з 602% станом на 01.01.2004 до 826% станом на 01.04.2006, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу зросло за даний період з 460% до 660%, при цьому показник фінансової автономії знизився з 13,07% до 10,27%;

• низькі значення показників ліквідності. Так станом на 01.04.2006 показник миттєвої ліквідності (співвідношення грошових коштів, цінних паперів НБУ та коштів в інших банках до поточних зобов'язань) становив 9,82%, при середніх значеннях по банківській системі України на рівні 28,69%, а частка високоліквідних активів у валових активах Банку становила на дану дату 8,81%, при чому протягом аналізованого періоду спостерігався постійний спад значень даних показників.