На засіданні Рейтингового комітету від 26.06.2023 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило АТ «АКБ «КОНКОРД» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaААА інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку».

Довгостроковий кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «АКБ «КОНКОРД» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 01.01.2013 р. − 01.04.2023 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Збільшення статутного капіталу до 451 млн грн у 2022 році свідчить про суттєву підтримку бізнесу з боку власників та сприяє високому рівню захищеності активних операцій власними коштами.

– Високі показники ефективності діяльності. За результатами І кварталу 2023 року чистий прибуток Банку склав 58 млн грн, коефіцієнт ефективності діяльності – 146% (рекомендований мінімум 100%).

– Достатні показники ліквідності. Станом на 01.04.2023 р. показники LCR в іноземній валюті та за всіма валютами складали 329,72% та 268,39% відповідно при нормативному мінімумі 100%.

– Висока питома вага комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах Банку. Коефіцієнт безризикового покриття витрат станом на 01.04.2023 р. складав 105% при рекомендованому мінімумі на рівні 10%.

– Наявність продуманої комплексної стратегії розвитку, яка передбачає впровадження інноваційних банківських продуктів для обслуговування платіжних систем, фізичних осіб, а також малого та середнього бізнесу.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.


Негативні фактори:

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Банку.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»