На засіданні Рейтингового комітету від 30.03.2023 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТОВ «Персональний Український Лізинг» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAА інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку».

Кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінено, призупинено чи відкликано у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні кредитних рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «Персональний Український Лізинг» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2018 р. – 01.01.2023 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

‒ Висока якість лізингового портфелю та його достатня галузева диверсифікація. Згідно з даними Замовника, заборгованість за договорами лізингу була коротко- або середньостроковою (до 5 років). Ключовими галузями використання предметів лізингу виступали транспорт і логістика, будівництво, а також переробна промисловість.

‒ Швидкі темпи розгортання діяльності Компанії. Протягом відносно нетривалого строку функціонування (дата державної реєстрації ‒ 11.12.2017 р.) Компанія збільшила обсяг активів до 906 млн. грн. станом на 01.01.2023 р. (47,2 млн. грн. станом на 01.01.2019 р). Обсяг чистого доходу від реалізації продукції за підсумком 2022 року досяг 255 млн. грн.

‒ Розвиток ринку лізингових послуг в Україні може стати передумовою нарощення Компанією вартісних показників діяльності за рахунок залучення нових клієнтів та збільшення обсягів переданої на факторинг дебіторської заборгованості.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Невисокий рівень фінансової стійкості та значне боргове навантаження. Станом на 01.01.2023 року власний капітал покривав лише 1,4% активів Компанії, а співвідношення «чистий борг / власний капітал» відповідало 53.

‒ Як і інші компанії без стратегічних іноземних інвестицій, Товариство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»