На засіданні Рейтингового комітету від 30.03.2023 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТОВ «БЕСТ ЛІІЗИНГ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAA інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку» та підтвердило облігаціям серії С ТОВ «БЕСТ ЛІІЗИНГ» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaAA інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку».

Кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінено, призупинено чи відкликано у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні кредитних рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «БЕСТ ЛІІЗИНГ» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2018 р. – 01.01.2023 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

‒ Достатня диверсифікація та якість лізингового портфелю. Станом на 01.01.2023 р. частка простроченої заборгованості залишалася контрольованою. Ключовими галузями використання предметів лізингу виступали транспорт, будівництво, сільське господарство та ін.

‒ Достатні показники ефективності діяльності. За результатами 2022 року Компанія отримала дохід від реалізації продукції в обсязі 414 млн. грн. Фінансовим результатом діяльності в звітному періоді став прибуток в обсязі 1,9 млн. грн.

‒ 100% корпоративних прав Товариства перебувають у власності одного учасника, що унеможливлює виникнення корпоративних конфліктів.

‒ Тривалий строк існування та успішної діяльності Підприємства (дата державної реєстрації Товариства – 24.11.2005 р.).

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

‒ Як і інші компанії без стратегічних іноземних інвестицій, Товариство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»