На засіданні Рейтингового комітету від 31.03.2016 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило облігаційному випуску серії А ПАТ «ВЕОН ПЛЮС» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «-» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» внутрішню інформацію та фінансову звітність з 01.01.2010 р. до 01.01.2016 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

– Емітент володіє готельним комплексом Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil, договір на управління яким укладено з Rezidor Hotel Group, одним з найбільших готельних операторів у світі.

– Вигідне територіальне розташування Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil. Готельний комплекс знаходиться в історичній частині міста на перетині основних туристичних маршрутів, в безпосередній близькості від багатьох бізнес-центрів і урядових установ, що додає Емітенту можливостей розширити базу постійних клієнтів.

– Наявність необхідної для діяльності багатофункціонального готельного комплексу дозвільної документації та рішень щодо землевідведення, що знижує юридичні ризики, пов’язані з реалізацією девелоперського проекту.

– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Компанії та якісніше оцінити її кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Обумовлені специфікою інвестиційно-будівельної діяльності обсяги непокритого збитку минулих періодів та невисокі значення показників рентабельності, що чинить тиск на обсяги власного капіталу Товариства.

– Від’ємне значення коефіцієнта маневреності власного капіталу (-14,53 станом на 01.01.2016 р.), що є характерним для девелоперів великих проектів, вказує на низький рівень оборотності коштів, які використовуються в активних операціях, та може в майбутньому негативно вплинути на показники ліквідності Компанії.

– Неповнота, мінливість, суперечливість та неврегульованість українського законодавства в сфері інвестиційно-будівельної діяльності, що створює потенційні загрози для існуючих схем фінансування девелоперських проектів.

– Підприємство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» на сайті НРА «Рюрік»