На засіданні Рейтингового комітету від 27.05.2022 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило
АТ «РВС БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА+ інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «в розвитку».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «РВС БАНК» внутрішню інформацію і фінансову звітність на 01.01.2019 р. – 01.04.2022 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Прийнятна якість клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.04.2022 р. питома вага кредитів юридичним особам 1-6 класу складала 60% клієнтського кредитного портфелю.

– Достатні показники ефективності діяльності. За підсумками 3 міс. 2022 року Банк отримав 8,5 млн грн чистого прибутку.

– Достатні показники ліквідності. Станом на 01.04.2022 р. поточні зобов’язання Банку покривались наявними високоліквідними активами більше ніж утричі.

– Висока якість портфелю цінних паперів. Станом на 01.04.2022 р. портфель цінних паперів Банку було представлено переважно ОВДП (у тому числі валютними).

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знаходить своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволяє знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Негативні фактори:

‒ Значна питома вага валютних кредитів у клієнтському кредитному портфелі, що підвищує чутливість Банку до валютного ризику.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності БанкуCторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»