На засіданні Рейтингового комітету від 28.02.2020 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТОВ «Персональний Український Лізинг» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

 

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів. Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «Персональний Український Лізинг» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 01.01.2018 р. – 01.01.2020 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних. Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.

Позитивні фактори:

‒ Висока якість лізингового портфелю та його достатня галузева диверсифікація. Станом на 01.01.2020 р. заборгованість за договорами лізингу була коротко- або середньостроковою (до 5 років). Ключовими галузями використання предметів лізингу виступали транспорт і логістика, будівництво, а також переробна промисловість.

‒ Швидкі темпи розгортання діяльності Компанії. Протягом відносно нетривалого строку функціонування (дата державної реєстрації ‒ 11.12.2017 р.) Компанія збільшила обсяг активів до 123,65 млн. грн. станом на 01.01.2020 р. (9,8 млн. грн. станом на 01.07.2018 р). Обсяг чистого доходу від реалізації продукції за підсумком 2019 року досяг 170,76 млн. грн.

‒ Розвиток ринку лізингових послуг в Україні може стати передумовою нарощення Компанією вартісних показників діяльності за рахунок залучення нових клієнтів та збільшення обсягів переданої на факторинг дебіторської заборгованості.

‒ 100% корпоративних прав Товариства перебувають у власності одного учасника, що унеможливлює виникнення корпоративних конфліктів.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Невисокий рівень фінансової стійкості та значне боргове навантаження. Станом на 01.01.2020 року власний капітал покривав лише 6% активів Компанії, а співвідношення «чистий борг / власний капітал» відповідало 14,1.

‒ Відносно нетривалий строк функціонування Підприємства значно знижує точність прогнозування тенденцій розвитку Компанії та підвищує рівень невизначеності щодо майбутньої динаміки її основних показників діяльності. Дата державної реєстрації Товариства ‒ 11.12.2017 р.

‒ Як і інші компанії без стратегічних іноземних інвестицій, Товариство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТОВ «Персональний Український Лізинг» на сайті НРА «Рюрік»