На засіданні Рейтингового комітету від 26.08.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2015 р. − 01.07.2021 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Високий рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.07.2021 р. рівень покриття активів та кредитно-інвестиційного портфелю власним капіталом складав 19% та 38% відповідно.

– Достатні значення показників ліквідності. Станом на 01.07.2021 р. показники LCR за всіма валютами та в іноземній валюті складали 207% та 224% при нормативному мінімумі 100%.

– Висока якість портфелю цінних паперів. Станом на 01.07.2021 р. портфель цінних паперів Банку було представлено депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП, в тому числі валютними.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.07.2021 р. клієнтський кредитний портфель на 71% було представлено кредитами в національній валюті, що знижує чутливість Банку до валютних ризиків, пов’язаних з девальвацією гривні та погіршенням платіжної дисципліни контрагентів.

– Достатні показники ефективності діяльності. Чистий прибуток Банку за результатами 6 міс. 2021 року склав 34 млн грн., коефіцієнт ефективності діяльності – 161% (рекомендований мінімум 120%), співвідношення процентних доходів та витрат – 296% (рекомендований мінімум 150%), CIR – 57% (рекомендований максимум 100%).

– Прийнятна диверсифікація портфелю коштів клієнтів за найбільшими кредиторами та видами економічної діяльності.

­ – Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.


Негативні фактори:

– Значна концентрація клієнтського кредитного портфелю Банку за основними позичальниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»