На засіданні Рейтингового комітету від 14.05.2018 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ТДВ «НІКО Страхування» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaA- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» і присвоїло ТДВ «НІКО Страхування» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsА– інвестиційної категорії.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Відповідно до Рейтингової шкали оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., страхова компанія з рейтингом uainsА характеризується високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рівень фінансової стійкості (надійності) чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ «НІКО Страхування» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2015 р. – І кв. 2018 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Товариство входить до багатопрофільної групи компаній «НІКО», обслуговування якої надає йому лояльну клієнтську та стабільну ресурсну бази.

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.04.2018 р. величина фактичного запасу платоспроможності в 10,39 перевищувала нормативне значення.

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.04.2018 р. рівень покриття активів і страхових резервів власним капіталом складав 86,58% та 1035,94% відповідно.

– Достатній рівень ліквідності Компанії. Станом на 01.04.2018 р. показник швидкої ліквідності складав 146,37% при рекомендованому мінімумі 60%.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами І кварталу 2018 року на три найбільші види страхування припадало близько 92% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових напрямків страхової діяльності.

– Значна витратність діяльності Компанії, враховуючи високу питому вагу адміністративних витрат (57,07% зароблених премій за результатом І кварталу 2018 року), обумовлює невисокі значення показників ефективності діяльності.

– Висока питома довгострокових фінансових інвестицій та векселів у структурі активів. Станом на 01.04.2018 р. довгострокові фінансові інвестиції, представлені акціями вітчизняних емітентів, та векселі одержані загалом відповідали 72% сукупних активів, що підвищує чутливість Компанії до ринкового ризику та ризику контрагента.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність Товариства є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг позичальника)

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг надійності)

Перейти на персональну сторінку ТДВ «НІКО Страхування» на сайті НРА «Рюрік»