З погляду НРА «Рюрік», добровільне проходження ПАТ «АКТАБАНК» процедури рейтингування є значною подією, спрямованою на покращення стандартів розкриття інформації, та свідчить про підвищення рівня фінансової прозорості банківської установи.

 

 

Для довідки:

НРА «Рюрік» створено 14 грудня 1994 р. З моменту набуття чинності «Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання» від 01.04.2004 р. № 208-р, НРА «Рюрік» займається оцінкою кредитоспроможності (надійності) і рейтингуванням позичальників та їхніх боргових інструментів.

Відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.04.2010 р. № 385 Національне рейтингове агентство "Рюрік" включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Офіційний статус уповноваженого рейтингового агентства підтверджує видане НРА «Рюрік» Свідоцтво про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств від 12.04.2010 р. № 4.

НРА «Рюрік» - абсолютно незалежна компанія, що не пов'язана з жодним професійним учасником фінансового ринку, не має власних комерційних інтересів на ринку. Діяльність агентства повністю відповідає вимогам чинного законодавства України в сфері рейтингування.