Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризуються кредитоспроможністю, нижче за достатню порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• покращення протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) коефіцієнту фінансової автономії Банку (співвідношення власного капіталу до валових активів зросло з 16,29% до 23,35%);

• достатньо високий рівень забезпеченості Банку власними основними фондами. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) частка основних засобів у валових активах Банку становила в середньому 10%.

Основні негативні фактори:

• зниження протягом аналізованого періоду активності банківських операцій АКБ „Перший інвестиційний банк”, про що свідчить скорочення кредитного та депозитного портфелів у майже півтора рази;

• недостатня розвиненість клієнтської бази Банку (співвідношення комісійних доходів до валових витрат станом на 01.04.2006 становило 12,09%, а співвідношення комісійного доходу до процентного на дану дату – 11,58%). Значення даних показників є набагато нижчими за середні значення по другій групі українських банків за ренкінгом НБУ.