Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з р ейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „pi” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „стабільний” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• станом на 01.01.2006 Банку вдалося отримати значні обсяги чистого прибутку порівняно з банками другої групи за ренкінгом НБУ. Так фінансовий результат становив 74,4 млн. грн., що на дану дату дало змогу Банку досягти значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) на рівні 3,48%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу) - на рівні 25,18%;

• високий рівень захищеності кредитних операцій Банку власним капіталом. Так співвідношення виданих кредитів Банку до власного капіталу станом на 01.04.06 становило 376%, що є нижчим ніж у середньому по другій групі українських банків за ренкінгом НБУ.

Основні негативні фактори:

• невисока диверсифікація ресурсної бази Банку та його виключна залежність від обмеженого кола юридичних осіб, які можуть впливати на фінансові результати Банку без врахування інтересів його діяльності;

• протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) спостерігалося постійне зниження частки основних засобів у складі валових активів Банку, що призвело до її зменшення з 8,67% до 2,94%;

• недостатня розвиненість філіальної мережі Банку порівняно з другою групою українських банків за ренкінгом НБУ. Станом на 01.04.2006 вона нараховувала 24 операційні точки.