Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Націон альна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• підтримка з боку фінансової групи Raiffaizen , що надає Банку можливість доступу до дешевої ресурсної бази з низьким ступенем фінансових ризиків, сучасних технологій і методів управління та інші конкурентні переваги;

• низька затратність діяльності і значні масштаби Банку (станом на 01.04.2006 його активи становили 5,66% активів першої групи найбільших банків України, а обсяг прибутку – 84,6 млн. грн.), що дозволило йому посісти восьме місце серед українських банків в ренкінгу НБУ за розміром активів та друге місце за обсягом отриманого прибутку;

• висока кредитно-депозитна маржа дохідності процентних операцій Банку. Протягом аналізованого періоду процентні доходи перевищували процентні витрати майже в три рази.

Основні негативні фактори:

• порівняно низькі показники ліквідності Банку (станом на 01.04.2006 показник миттєвої ліквідності становив 14,57%, в той час як в середньому по банківській системі України – 28,69%) при вищих за середні значеннях частки дохідних активів у валових активах (станом на 01.04.2006 показник становив 97,81%);

• низький рівень забезпечення Банку та його територіальної мережі власними основними фондами порівняно з першою групою українських банків за ренкінгом НБУ. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) частка основних засобів та нематеріальних активів у валових активах складала близько 1%;

• порівняно низький рівень захищеності кредитних операцій Банку (станом на 01.04.2006 співвідношення обсягу виданих кредитів до власного капіталу становило 840%), не зважаючи на певні позитивні тенденції протягом аналізованого періоду.