Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери "ua" у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка "pi" вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації. Прогноз "позитивний" вказує на можливе підвищення кредитного рейтингу за збереження позитивних тенденцій та нівелювання поточних ризиків.

Зміна прогнозу кредитного рейтингу АКБ "ТАС - Комерцбанк" зі "стабільного" на "позитивний" обумовлена потенційною можливістю покращення фінансових показників діяльності Банку у майбутньому, що пов'язано з переходом Банку у власність шведського “Swedbank”.