Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими і нструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• сильні позиції Банку у сфері фінансування інвестиційно-будівельних проектів, переважно у місті Києві, що, в умовах економічного зростання будівельної галузі, дозволяє йому розраховувати на позитивні фінансові результати;

• постійно високі значення коефіцієнту фінансової автономії Банку (з 01.01.2004 до 01.04.2006 його значення знаходилися у межах 18,58% - 22,03%), що дає змогу підвищувати активність проведення кредитно-депозитних операцій Банку, зберігаючи прийнятний рівень їх ризикованості (станом на 01.04.2006 співвідношення залучених депозитів до власного капіталу становило 400,99%, а співвідношення виданих кредитів до власного капіталу – 341,55%);

• порівняно з банками четвертої групи розвинена клієнтська база, що дозволяє Банку отримувати досить значні обсяги безризикових комісійних доходів (співвідношення комісійних доходів до валових витрат станом на 01.01.2006 становило 53,17%, а співвідношення комісійного доходу до процентного доходу – 101,27);

• висока кредитно-депозитна маржа дохідності процентних операцій Банку. Протягом аналізованого періоду процентні доходи перевищували процентні витрати більш ніж в три рази;

• стабільно низькі значення затратності діяльності Банку (співвідношення валових витрат до валових доходів протягом аналізованого періоду перебувало в межах 81,59% - 92,54%).

Основні негативні фактори:

• низька диверсифікація кредитного-інвестиційного портфелю Банку, його обмеженість переважно підприємствами будівельної галузі, що спричинює чутливість Банку до галузевих ризиків;

• постійне зниження значень показників ліквідності. Так значення показника миттєвої ліквідності (співвідношення грошових коштів, цінних паперів НБУ та коштів в інших банках до поточних зобов'язань) знизилось з 28,26% станом на 01.01.2005 до 15,97% станом на 01.04.2006, а частка високоліквідних активів у валових активах Банку за даний період знизилася з 23,01% до 12,81%.