Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризуються дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі. При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• великі масштаби Банку (станом на 01.04.2006 його активи становили 11,49% активів першої групи найбільших банків України за розміром активів він посідав третє місце серед українських банків в ренкінгу НБУ), та значна чисельність персоналу (станом на 01.01.2006 колектив Банку нараховував 12,3 тис. чол.), що дозволяє йому виконувати роль системного Банку для фінансового ринку України;

• високий рівень капіталізації банку дозволяє здійснювати кредитну підтримку підприємств стратегічно важливих галузей промисловості України. Банк має стабільну та якісну клієнтську базу, яка представлена, в тому числі, й провідними українськими підприємствами; • продуктивна стратегія управління витратами і доходами (станом на 01.01.2006 обсяг чистого прибутку становив 221 млн. грн.), що дозволило Банку посісти друге місце в ренкінгу НБУ за обсягом отриманого прибутку;

• висока активність Банку у сфері емісії міжнародних платіжних карток (на початок 2006 року загальна кількість платіжних карток Промінвестбанку перевищила 2,7 млн. одиниць) та розширення власної мережі банкоматів (станом на 01.01.2006 року вона складається з 1 175 одиниць, в тому числі 906 банкоматів міжнародних платіжних систем).

Основні негативні фактори:

• нижчі порівняно із першою групою найбільших українських банків за ренкінгом НБУ темпи розвитку Банку. Частка активів банку у загальному обсязі активів першої групи банків зменшилася з 14,2% станом на 01.01.2004 до 11,5% станом на 01.04.2006;

• недостатня захищеність кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Співвідношення виданих кредитів до власного капіталу зросло з 511% станом на 01.01.2004 до 840% станом на 01.04.2006, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу зросло за даний період з 606% до 900%, при цьому показник фінансової автономії знизився з 13,7% до 9,4%;

• протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) значення показників рентабельності Банку постійно знижувалися. Значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) протягом аналізованого періоду зменшилося з 2,24% до 0,24%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) з 16,32% до 2,58%, при збереженні високих значень частки дохідних активів у валових активах (станом на 01.04.2006 вона досягнула рівня у 94%).