Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери "ua" у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка "pi" вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „стабільний” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рівня рейтингу у найближчій перспективі.

Визначаючим фактором, який сприяв підтвердженню кредитного рейтингу на рівні uaА+ (pi), є збереження основних тенденцій розвитку Банку, що були враховані при присвоєнні рейтингу . І хоча протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.01.2007) спостерігалося зниження рівня захищеності кредитно-депозитних операцій Банку (співвідношення виданих кредитів до власного капіталу постійно зростало з 469% станом на 01.01.2004 до 854% станом на 01.01.2007) при сталому зниженні значення коефіцієнту фінансової автономії з 13,71% до 8,50%, проте дані показники залишаються на рівні банків-аналогів з часткою іноземного капіталу у другій групі великих банків України за ренкінгом НБУ.