Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризуються кредитоспроможністю, нижче за достатню порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „pi” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• сильні позиції Банку у сфері фінансування інвестиційно-будівельних проектів, переважно у місті Києві, що в умовах економічного зростання будівельної галузі дозволяє йому розраховувати на позитивні фінансові результати;

• достатньо високий рівень забезпеченості Банку власними основними фондами. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) частка основних засобів у валових активах Банку перебувала в межах 6,92% - 9,86%.

Основні негативні фактори:

• погіршення протягом аналізованого періоду захищеності кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Співвідношення виданих кредитів до власного капіталу за період з 01.01.2004 до 01.04.2006 зросло з 597,68% до 776,41%, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу – з 633,56% до 750,80%, при цьому показник фінансової автономії знизився з 12,27% до 10,22%;

• порівняно низькі значення показників ліквідності Банку. Показник миттєвої ліквідності (грошові кошти, цінні папери НБУ та кошти в інших банках по відношенню до поточних зобов'язань) станом на 01.04.2006 становив 11,32%, в той час як у середньому по банківській системі України – 28,69%, при цьому частка високоліквідних активів у складі валових активів на дану дату становила 10,16%;

• недостатня розвиненість клієнтської бази Банку (співвідношення комісійних доходів до валових витрат станом на 01.04.2006 становило 8,43%, а співвідношення комісійного доходу до процентного на дану дату – 8,74%).