Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери "ua" у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитног о ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка "pi" вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз "стабільний" вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рівня рейтингу у найближчій перспективі. Зміна прогнозу кредитного рейтингу ВАТ "Сведбанк" із "позитивного" на "стабільний" обумовлена стабілізацією основних фінансових показників Банку, рівень яких відповідає встановленому рівню рейтингу.