Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери "ua" у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка "pi" вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „стабільний” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рівня рейтингу у найближчій перспективі.

Підвищення рівня кредитного рейтингу АКІБ "Укрсиббанк" з uaА- (pi) до uaА (pi) обумовлено пропорційним зростанням всіх основних балансових показників Банку, при чому, темпи росту валових активів перевищують середнє значення як по першій групі найбільших банків за ренкінгом НБУ (частка валових активів Банку у групі протягом 2004 - 2006 років зросла з 7,32% до 10,56%) так і по банківській системі взагалі, в умовах покращення значень показників захищеності кредитно-депозитних операцій Банку та показника фінансової автономії (співвідношення власного капіталу до валових активів протягом аналізованого періоду зросло з 5,69% до 8,94%).