Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери "ua" у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризуються дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Знак „ - ” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій. Приставка "pi" вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації. Прогноз "стабільний" вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рівня рейтингу у найближчій перспективі. Зміна прогнозу кредитного рейтингу "Українського акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку" із "негативного" на "стабільний" обумовлена покращенням рівня захищеності кредитно-депозитних операцій Банку (співвідношення виданих кредитів до власного капіталу знизилося з 861% станом на 01.01.2007 до 607% станом на 01.07.2007, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу - з 977% до 654%, при цьому показник фінансової автономії збільшився з 8,9% до 12,3%) та стабілізацією основних фінансових показників Банку, рівень яких відповідає встановленому рівню рейтингу.