Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою , на що вказують літери "ua" у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка "pi" вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз "стабільний" вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рівня рейтингу у найближчій перспективі .

Зміна прогнозу кредитного рейтингу ВАТ КБ "Хрещатик" із "негативного" на "стабільний" обумовлена покращенням рівня захищеності кредитно-депозитних операцій Банку (співвідношення виданих кредитів до власного капіталу знизилося з 573% станом на 01.01.2007 до 372% станом на 01.07.2007, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу - з 686% до 388%, при цьому показник фінансової автономії збільшився з 9,72% до 15,79%) у зв'язку із збільшенням майже в 2 рази розміру власного капіталу (з 352 142 тис. грн. станом на 01.01.2007 до 654 805 тис. грн. станом на 01.07.2007).