Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери "ua" у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „ - ” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка "pi" вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „стабільний” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рівня рейтингу у найближчій перспективі.

Підвищення рівня кредитного рейтингу ВАТ АБ "Укргазбанк" з uaВВ+ (pi) до uaВВВ- (pi) обумовлено покращенням рівня захищеності кредитно-депозитних операцій Банку (співвідношення виданих кредитів до власного капіталу знизилося з 609% станом на 01.04.2006 до 513% станом на 01.07.2007, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу - з 781% до 519%, при цьому показник фінансової автономії збільшився з 8,42% до 10,07%), збільшенням обсягів отриманих безризикових комісійних доходів (співвідношення комісійних доходів до валових витрат зросло з 12,99% станом на 01.04.2006 до 15,69% станом на 01.07.2007, а співвідношення комісійного доходу до процентного за даний період - з 15,87% до 19,45%) при сталому пропорційному зростанні основних балансових показників Банку, рівень яких відповідає встановленому рівню рейтингу.