Законодавчі акти
Верховна Рада України
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV (редакція від 06.11.2014)
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 15.12.2005 №3201-IV (редакція від 01.01.2011)
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996 №448/96-ВР (редакція від 26.10.2014)
Витяг з Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 №86/96-ВР (редакція від 01.04.2015)
Витяг з Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 №5080-ІV
Витяг з Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 №1057-ІV (редакція від 20.07.2014)
Регуляторні та нормативні акти
Кабінет Міністрів України

Постанова КМУ «Про затвердження порядку здійснення місцевих бюджетів» від 16.02.2011 №110 (редакція від 27.07.2012)

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національного господарства, субєктів господарювання» від 01.04.2004 №208-р (редакція від 06.04.2012)
Постанова КМУ «Про затвердження Національної рейтингової шкали» від 26.04.2007 №665 (редакція від 26.04.2007)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Рішення НКЦПФР від 12.01.2016 р. №17 Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами» від 11.12.2012 №1767

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств» від 10.08.2017 №607

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності» від 30.05.2017 №393

Розпорядження Нацфінпослуг від 23.02.2016 №396 Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013 №2826

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу» від 27.12.2013 №2998 (редакція від 29.04.2015)
Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу» від 29.04.2014 №578
Рішення ДКЦПФР «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 №2312
Рішення ДКЦПФР «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 №2313
Рішення ДКЦПФР «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 №2314
Національний банк України
"Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року", затверджена Постановою Правління НБУ №391 від 18.06.2015 р.

Детальніше правові аспекти рейтингування висвітлені в статті:

«Рейтингування інститутів та інструментів фінансового ринку: правові аспекти»

та спеціальних дослідженнях:

Дослідження норм українського законодавства, які передбачають обов'язкове визначення рейтингової оцінки,

Дослідження норм українського законодавства щодо порядку та строків розкриття емітентами цінних паперів інформації на фондовому ринку,

Дослідження норм українського законодавства щодо розкриття емітентами цінних паперів інформації про рівень рейтингової оцінки.

Міжнародні стандарти якості
Кодекс засад діяльності рейтингових агентств. Затверджено Технічним Комітетом Міжнародної організації комісій з цінних паперів IOSCO – 05/2015 р. (англійською мовою)
Постанова Європейського Парламенту і Ради №2015/1 від 30.09.2014 про доповнення Положення №1060/2009 від 16.09.2009 щодо вимог до звітності рейтингових агентств та оплати послуг рейтингових агентств (англійською мовою)
Постанова Європейського Парламенту і Ради №462/2013 від 21.05.2013 щодо внесення змін до Положення №1060/2009 від 16.09.2009 відносно кредитних рейтингових агентств (англійською мовою)
Принципи Міжнародної організації регуляторів фондового ринку IOSCO щодо діяльності рейтингових агентств. Затверджено Технічним Комітетом IOSCO – 25.09.2003 р.
Кодекс засад діяльності рейтингових агентств. Затверджено Технічним Комітетом Міжнародної організації комісій з цінних паперів IOSCO – 01.12.2004 р.

Документ щодо регулювання діяльності рейтингових агентств, розроблений в рамках Проекту ЄС «Посилення сектору фінансових послуг України»

Положення №1060/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 16 вересня 2009 для кредитних рейтингових агентств (англійською мовою)

Положення №1060/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 16 вересня 2009 для кредитних рейтингових агентств (українською мовою)

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A