Дата публікації Тип документа Назва Завантажити
11 грудня 2017 р. Спеціальний коментар Ознаки, що можуть перешкоджати отриманню кредитного рейтингу інвестиційного рівня (редакція від 07.12.2017 р.) укр. мовою (14 ст., pdf)
19 лютого 2016 р. Спеціальний коментар Ознаки, що можуть перешкоджати отриманню кредитного рейтингу інвестиційного рівня (редакція від 19.02.2016 р.) укр. мовою (13 ст., pdf)
23 вересня 2015 р. Спеціальний коментар Ознаки, що можуть перешкоджати отриманню кредитного рейтингу інвестиційного рівня укр. мовою (14 ст., pdf)
30 квітня 2013 р. Спеціальний коментар Ознаки, що можуть стати перешкодою для отримання кредитного рейтингу на рівні інвестиційної категорії укр. мовою (6 ст., pdf)

 

Практика роботи рейтингового Агентства показує, що замовник послуг рейтингування зацікавлений переважно в отриманні кредитного рейтингу інвестиційного рівня. Відповідно до Національної рейтингової шкали, кредитні рейтинги, які підтримуються на рівнях інвестиційної категорії, свідчать про те, що позичальник або борговий інструмент характеризується найвищою, дуже високою, високою або достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Це означає, що діяльність позичальника/емітента цінних паперів з високим ступенем імовірності дозволяє своєчасно та у повному обсязі виконувати власні боргові зобов’язання.

У Кодексі засад діяльності рейтингових агентств зазначається, що рейтингове агентство не повинно надавати замовнику чи користувачу рейтингових послуг жодних гарантій щодо результатів аналізу та рівня рейтингової оцінки. В той самий час це не виключає можливість розроблення агентством системи попередніх показників, якщо вони не передбачають рекомендацій і пропозицій стосовно діяльності позичальника та/або емітента, які можуть вплинути на рівень рейтингової оцінки (рекомендації та пропозиції стосовно організаційно-правової форми, активів і зобов’язань, бізнес-операцій, інвестиційної стратегії, джерел фінансування тощо).

Дотримуючись міжнародних стандартів та враховуючи можливі зміни в нормативній базі, Агентство систематизувало ознаки (попередні показники), що можуть перешкоджати отриманню позичальником / борговим інструментом кредитного рейтингу інвестиційного рівня. Положення документа не містять жодних порад, пропозицій чи рекомендацій стосовно фінансово-господарської діяльності емітентів / позичальників, які можуть вплинути на рівень рейтингової оцінки, а лише відображають норми чинного законодавства та політику Агентства стосовно оцінювання кредитоспроможності емітентів / позичальників в межах подальшого підвищення прозорості рейтингової процедури.

Спеціальний коментар «Ознаки, що можуть перешкоджати отриманню кредитного рейтингу інвестиційного рівня» разом зі спеціальними методиками рейтингового оцінювання в розрізі об’єктів рейтингування, Методикою визначення рейтингової оцінки (свідоцтво про реєстрацію авторського права від 01.02.2007 р. №19443), яка висвітлює уніфіковану процедуру рейтингування, та Кодексом ділової етики (свідоцтво про реєстрацію авторського права від 08.11.2010 р. №35612), який описує стандарти діяльності Агентства, є публічною частиною загальної рейтингової методології Агентства та відображає політику Агентства щодо оцінки кредитоспроможності об’єкта рейтингування.

Документ містить перелік ознак фінансово-господарської діяльності об’єкта рейтингування, які можуть стати причиною відмови у присвоєнні кредитного рейтингу на рівні інвестиційної категорії, а також визначає порядок проведення аналізу емітента та його цінних паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності.

Агентство залишає за собою право змінювати окремі положення цієї частини рейтингової методології з метою уникнення суперечностей щодо принципів оцінки кредитоспроможності в випадках змін чинного законодавства в сфері рейтингування та суттєвих змін у макроекономічній ситуації в Україні.

 

 

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A