Компанія «Рюрік» – піонер фінансового ринку України. Історія становлення та розвитку агентства почалася з перших років незалежності нашої держави.

Точкою відліку для національного ринку цінних паперів вважають прийняття у червні 1991 р. Закону «Про цінні папери та фондову біржу». Менше ніж через рік, 20 березня далекого 1992 р. групою ентузіастів було створено інвестиційно-фінансову компанію «Рюрік». Згідно її установчих документів основною метою заснування компанії була комерційна та комісійна діяльність з цінними паперами, а також інформаційно консультаційні послуги власникам цінних паперів.

1 травня 1992 р., через півроку після створення першої в країні фондової біржі – Української фондової біржі (УФБ), інвестиційно-фінансова компанія «Рюрік» отримує брокерське місце на УФБ.

Становленню ринку цінних паперів України в ті роки заважала ціла низка суттєвих чинників, серед яких, зокрема, й низький рівень економічної культури суспільства, суперечливість та фрагментарність нормативно-законодавчої бази, відсутність чіткої державної стратегії розвитку.

В таких умовах прийшло чітке розуміння місії компанії «Рюрік» – сприяти розвитку в Україні цивілізованого, активного, високоліквідного, прозорого ринку цінних паперів, шляхом надання продуктів і послуг, спрямованих на підвищення ефективності функціонування його інфраструктурних механізмів та зростання рівня інформованості і компетентності його професійних учасників.

Поступово, в компанії «Рюрік» зміщувалися акценти діяльності. Наприкінці 1994 р. було прийнято рішення про повну відмову від комерційної та комісійної діяльності з цінними паперами, з метою зосередження саме на інформаційно-консультаційних послугах та науково-практичних дослідженнях в сфері аналізу фінансового ринку.

14 грудня 1994 р. інвестиційно-фінансова компанія «Рюрік» була реорганізована у ТОВ «Рюрік», яке вже не було професійним учасником фінансового ринку, оскільки не мало власних майнових прав та інтересів на ринку, отже мала змогу займатися виключно дослідницькою, консалтинговою та інформаційно-аналітичною діяльністю.

З тієї пори компанію «Рюрік» оточують ентузіасти – вчені та практики фінансового ринку, яким не байдуже його майбутнє, які в міру своїх сил та можливостей займаються науково-практичними дослідженнями та розробками в сфері оцінки цінних паперів, аналізу фінансових ризиків, фінансового менеджменту.

В актив компанії «Рюрік» можна занести цілу низку публікацій в провідних українських фахових виданнях, проведених науково-практичних конференцій, круглих столів з проблемних питань українського фінансового ринку, причому деякі результати проведених науково-практичних аналітичних досліджень мають інноваційний характер.

За майже двадцятирічну історію розвитку компанії перед нею стояли різні дослідницькі задачі. Зі схваленням Кабміном Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання 1 квітня 2004 року було прийнято рішення зосередитись виключно на оцінці кредитоспроможності (надійності) і рейтингуванні українських підприємств, організацій та їхніх боргових інструментів в якості Національного рейтингового агентства.

Було розроблено авторські методики рейтингування позичальників у розрізі їх типів (корпоративний, фінансовий та муніципальний сектори). З усіх публічних джерел збиралися та систематизувалися дані щодо фінансового стану українських підприємств, банків, страхових компаній та інших учасників фінансового ринку.

З метою надання інформаційно-аналітичних і консультаційних послуг у сфері рейтингування НРА «Рюрік» проводило аналітичні огляди ринків банківських послуг, спільного інвестування, ринку публічних облігаційних позик, ринку нерухомості тощо.

На підґрунті цих досліджень було визначено кредитні рейтинги деяких українських позичальників за Національною рейтинговою шкалою.

07 квітня 2010 р. Відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 385 Національне рейтингове агентство "Рюрік" було включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Офіційний статус уповноваженого рейтингового агентства підтверджує видане НРА «Рюрік» Свідоцтво про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств від 12.04.2010 р. № 4. Таким чином, компанія «Рюрік» набула право визначати рейтингові оцінки позичальників та боргових інструментів, обов’язковість отримання яких визначається Законом.

Ми продовжуємо йти вперед, а результати нашої роботи оцінювати нашим колегам, партнерам та іншим учасникам українського фінансового ринку.

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A