Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ ua ” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• Банк є дочірнім банком-підприємством фінансової групи City Bank , що надає йому можливість доступу до дешевої ресурсної бази з низьким ступенем фінансових ризиків, сучасних технологій і методів управління, та інші конкурентні переваги;

• стабільно низькі значення затратності діяльності Банку (співвідношення валових витрат до валових доходів протягом аналізованого періоду перебувало в межах 58,69% - 63,70%), що дозволило Банку станом на 01.01.2006 отримати значні обсяги чистого прибутку порівняно з банками третьої і навіть другої групи за ренкінгом НБУ. Так фінансовий результат становив 47,4 млн. грн.;

">• покращення протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) коефіцієнту фінансової автономії Банку (співвідношення власного капіталу до валових активів зросло з 10,91% до 12,71%), що дало змогу покращити захищеність кредитно-депозитного портфелю Банку. Так протягом аналізованого періоду співвідношення залучених депозитів до власного капіталу Банку перебувало у межах 214,63% - 464,48%, а значення співвідношення виданих кредитів до власного капіталу не перевищувало 600%;

• ефективна робота Банку з проведення процентних операцій. Так протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) процентні доходи перевищували процентні витрати в середньому у чотири рази;

• порівняно високі значення показників ліквідності Банку. Показник миттєвої ліквідності (грошові кошти, цінні папери НБУ та кошти в інших банках по відношенню до поточних зобов'язань) станом на 01.04.2006 становив 41,04%, в той час як у середньому по банківській системі України – 28,69%, при цьому частка високоліквідних активів у складі валових активів на дану дату становила 35,83%.

Основні негативні фактори:

• постійне зменшення клієнтської бази Банку, що спричинює зниження обсягів отриманих безризикових комісійних доходів (співвідношення комісійних доходів до валових витрат зменшилося з 14,26% станом на 01.01.2005 до 9,66% станом на 01.04.2006, а співвідношення комісійного доходу до процентного за даний період - з 13,46% до 9,32%);

• недостатня забезпеченість Банку власними основними фондами. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) частка основних засобів у складі валових активів Банку в середньому становила 0,32%.

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A