Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• зростання більш ніж у два рази валюти балансу Банку з 2,232 млрд. грн. станом на 01.01.2004 до 4,659 млрд. грн. станом на 01.04.2006, що значно перевищує середні темпи розвитку банківської системи України. При цьому зростання основних груп активів та зобов'язань Банку протягом аналізованого періоду було пропорційним;

• значна диверсифікація активних операцій Банку. Зокрема, Банк займає одне з провідних місць на ринку банківських металів України.

Основні негативні фактори:

• низькі значення показників рентабельності Банку. Максимальне значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) становило 1,2%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) - 12%, при збереженні високих значень частки дохідних активів у валових активах (станом на 01.04.2006 вона досягнула рівня у 98%);

• потенційні загрози реалізації стратегічних планів Банку щодо розширення роздрібного бізнесу, які пов'язані з приходом у банківській сектор України іноземного капіталу, та підвищенням конкуренції банківського середовища.

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A