На засіданні Рейтингового комітету від 31.08.2023 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило АТ «СК «Країна» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА+ інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку» і підтвердило АТ «СК «Країна» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsАА+ інвестиційної категорії.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «СК «Країна» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2021 р. – ІІ кв. 2023 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.07.2023 р. величина фактичного запасу платоспроможності значно перевищувала нормативне значення.

‒ Високі показники ліквідності, забезпечені достатніми обсягами грошових коштів на рахунках Компанії. Показник швидкої ліквідності станом на 01.07.2023 р. складав 63%, а сукупні зобов’язання покривалися високоліквідними активами 3,1 разу.

‒ Значний досвід роботи на страховому ринку України та міцні ринкові позиції. За результатами 2022 року Компанія була одним із лідерів за обсягом зароблених премій в цілому та окремими видами страхування (ДМС, страхування здоров’я на випадок хвороби, страхування фінансових ризиків) зокрема.

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.07.2023 р. коефіцієнт фінансової автономії відповідав 45%. Обсяг страхових резервів покривався власним капіталом на 97%.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами І пів. 2023 року на ключовий вид страхування припадало 40% зароблених премій, тоді як на три найбільші види страхування припадало вже близько 91% їх обсягу, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність АТ «СК «Країна» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A