На засіданні Рейтингового комітету від 18.07.2023 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило облігаційному випуску серій А-J ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку».

Кредитні рейтинги боргових інструментів визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» внутрішню інформацію та фінансову звітність з 01.01.2011 р. до 01.04.2023 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

– Високі значення показників EBIT і EBITDA, що говорить про значні обсяги грошових надходжень, які можуть бути використані для cплати відсотків за облігаціями. Так, обсяг EBITDA за результатом останніх чотирьох звітних кварталів відповідав 1,24 млрд. грн.

– Високий рівень фінансової стійкості Емітента. Так, частка власного капіталу в структурі пасивів Компанії станом на 01.04.2023 р. відповідала 60%.

– Збереження достатнього розміру чистого оборотного капіталу зумовлює високі значення показників ліквідності Емітента (коефіцієнти абсолютної, швидкої та загальної ліквідності станом на 01.04.2023 р. становили 0,45, 2,47 та 3,81 відповідно).

– Достатній рівень забезпеченості Товариства власними основними фондами. Залишкова вартість основних засобів станом на 01.04.2023 р. складає 920,5 млн. грн. та відповідає 17% валюти балансу.

– Тривалий строк існування та успішної діяльності Підприємства (дата державної реєстрації Товариства – 24.11.2005 р., виробництво започатковано в 1930 році).


Негативні фактори:

– Зниження показників ефективності діяльності Підприємства. Незважаючи на позитивну динаміку сум доходу від реалізації продукції, випереджаючі темпи збільшення обсягів витрат на збут і адміністративних витрат призвели до зниження фінансового результату діяльності Компанії.

– Високий рівень конкуренції на ринку фармацевтичних засобів та значна чутливість підприємств галузі до зміни валютного курсу внаслідок неповноти, мінливості та суперечливості українського законодавства в сфері валютного регулювання. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A