На засіданні Рейтингового комітету від 30.06.2023 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaВВВ інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником.

Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства. Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2012 – І кв. 2023 рр. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Достатній рівень фінансової стійкості Страховика. Так, станом на 01.04.2023 р. частка власного капіталу в структурі пасивів Компанії є високою та становить 83%. Зобов’язання Компанії покривалися власними коштами 11,8 разу.

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.04.2023 р. величина фактичного запасу платоспроможності вдвічі перевищувала нормативне значення.

‒ Висока якість активів, якими представлені страхові резерви Компанії. Станом на 01.04.2023 р. резерви Страховика було сформовано переважно за рахунок коштів на поточних і вкладних рахунках.

– Тривалий строк існування та діяльності Товариства на страховому ринку України (дата державної реєстрації ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» − 19.04.2006 р.) та широкий спектр пропонованих послуг, ‒ Компанія володіє ліцензіями на 17 видів добровільного та обов'язкового ризикового страхування.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Значна концентрація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами І кв. 2023 року на три найбільші види страхування припадало близько 89% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Висока витратність діяльності Страховика, враховуючи значну питому вагу адміністративних витрат та витрат на збут. Комбінований коефіцієнт збитковості за підсумком звітного року досяг 95%, водночас, перебуваючи нижче максимально рекомендованого рівня (100%).

– Як і інші вітчизняні страхові компанії без стратегічних іноземних інвестицій, ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A