На засіданні Рейтингового комітету від 28.06.2023 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило АТ «Укрпошта» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAАA інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку» та підтвердило облігаціям серії С АТ «Укрпошта» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaАAA інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку».

Кредитні рейтинги визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні кредитних рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «Укрпошта» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2014 р. ‒ І кв. 2023 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівні кредитних рейтингів.


Позитивні фактори:

– Високий рівень підтримки з боку власника. Одноосібним власником АТ «Укрпошта» є держава в особі міністерства інфраструктури України.

‒ Позитивна публічна кредитна історія, зважаючи на повне виконання Емітентом зобов’язань за облігаціями серії А (достроково, 02.2021 р.) та В (05.2022 р).

– Достатні можливості з обслуговування облігаційного випуску серії С. Планові проценті платежі за облігаціями в повному обсязі та із значним перебільшенням покривались наявними високоліквідними активами Емітента станом на 01.04.2023 р.

– Найбільша в Україні регіональна мережа відділень та впровадження нових поштово-логістичних продуктів сприяє підтриманню ринкових позицій Компанії на прийнятному рівні.

– Наявність продуманої комплексної стратегії розвитку, яка передбачає здійснення значних інвестицій на модернізацію інфраструктури та розширення спектру фінансових послуг Товариства завдяки отриманню ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та участі Компанії у міжнародних платіжних системах.

‒ Залучення фінансових ресурсів від Європейського інвестиційного банку та Європейського банку розвитку та партнерства для реалізації стратегічних проектів, спрямованих на підвищення швидкості та якості доставки, конкурентоздатності національного оператора та забезпечення сільського населення повним спектром якісних поштових послуг.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Товариства, що знаходить своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволяє знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Компанії та якісніше оцінити її кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Діяльність Товариства, яке виконує функції національної пошти, характеризується високим ступенем залежності від державного регулювання тарифів на універсальні поштові послуги.

– Як і інші вітчизняні підприємства без стратегічних іноземних інвестицій, Емітент має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A