На засіданні Рейтингового комітету від 09.06.2023 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaВВВ+ інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку» та присвоїло облігаціям серії А ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaВВВ+ інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку».

Кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінено, призупинено чи відкликано у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні кредитних рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2020 р. – 01.04.2023 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

‒ Достатні значення показників фінансової автономії Емітента. Станом на 01.04.2023 р., незважаючи на розміщення облігацій серій А, частка капіталу в пасивах Підприємства становила 30%.

‒ Достатні показники ліквідності. Станом на 01.04.2023 р. чистий оборотний капітал Товариства складав 2,42 млн грн. Коефіцієнт загальної ліквідності складав 193% при рекомендованому мінімумі 100%.

‒ 100% корпоративних прав Товариства перебувають у власності одного учасника, що унеможливлює виникнення корпоративних конфліктів.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

‒ Портфель дебіторської заборгованості Товариства характеризується високою концентрацією за основними дебіторами, що є чинником підвищеного кредитного ризику, притаманного діяльності Компанії. Так, станом на звітну дату на ТОП-3 найбільші дебітори припадало 86% сукупної дебіторської заборгованості, що обліковується на рахунках Компанії.

‒ Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність АТ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A