На засіданні Рейтингового комітету від 12.03.2024 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило
ПрАТ «МетЛайф» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAА інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «МетЛайф» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.19 р. – 01.01.24 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий рівень підтримки з боку власника. Власником істотної участі в капіталі Компанії є Швейцарська компанія MetLife Global Holding Company II LLC, яка входить до складу глобальної холдингової корпорації MetLife.

– Достатні показники ліквідності Компанії. Показник швидкої ліквідності станом на 01.01.2024 р. складав 122% при рекомендованому мінімумі 60%.

– Достатній запас платоспроможності Компанії. Станом на 01.01.2024 р. величина фактичного запасу платоспроможності була майже в 4 рази вищою, ніж нормативне значення.

– Достатні показники ефективності діяльності. За результатами 2023 року Компанія отримала 410 млн грн чистого прибутку, а показники ROA та ROE складали 6% та 39% відповідно.

– Значний досвід роботи на страховому ринку України та міцні ринкові позиції. За результатами 2023 року Компанія була лідером за обсягом зароблених премій зі страхування життя.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Як і в інших страхових компаній, діяльність Компанії є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.


На засіданні Рейтингового комітету від 12.03.2024 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПрАТ «МетЛайф» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsAAА інвестиційної категорії.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика не є абсолютною мірою ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо фінансової надійності (стійкості) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Визначення рівня фінансової надійності (стійкості) страхової компанії здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог українського законодавства та міжнародних стандартів.

В жодному разі визначений рівень не є рекомендацією щодо будь-яких форм інвестування власних коштів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за виконання страховою компанією своїх зобов’язань.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ  «МетЛайф» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2019 р. – 01.01.2024 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень фінансової надійності (стійкості).

До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться високі значення показників ліквідності та платоспроможності страхової компанії.

До найбільш суттєвих негативних факторів відноситься підвищена чутливість до ринкового ризику.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»