На засіданні Рейтингового комітету від 24.03.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «Полікомбанк» рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4.

Рівень надійності r4 означає високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується помірною залежністю від фінансово-економічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – висока.

Дана оцінка не є абсолютною мірою ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня надійності вкладів здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі визначений рівень не є рекомендацією щодо будь-яких форм інвестування власних коштів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за виконання Банком своїх зобов’язань.

Для визначення рівня надійності вкладів НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «Полікомбанк» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2013 – ІV кв. 2016 рр. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення оцінки надійності вкладів було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень надійності. До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться достатні значення показників капіталізації та ліквідності Банку. До найбільш суттєвих негативних факторів відносяться значний рівень концентрації активних операцій та висока витратність діяльності  Банку.


Завантажити Висновок про визначення надійності депозитних вкладів

Перейти на персональну сторінку ПАТ «Полікомбанк» на сайті НРА «Рюрік»