На засіданні Рейтингового комітету від 12.08.2019 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «Аграрний фонд» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «Аграрний фонд» внутрішню інформацію і фінансову звітність на 01.01.2017 р. – 01.07.2019 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних. Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Високий рівень підтримки з боку власника. Одноосібним власником акцій Підприємства є держава в особі Мінагрополітики.

– Значна частка власного капіталу в структурі пасивів Товариства (62,35% станом на 01.04.2019 р.), що зумовлює високий рівень його фінансової стійкості.

– Суттєве зростання обсягів реалізованої продукції протягом останніх років. За результатами І кварталу 2019 року чистий дохід Товариства від реалізації продукції та послуг зріс до 3,34 млрд грн з 1,85 млрд грн за підсумками аналогічного періоду попереднього року.

– Достатні показники ліквідності Компанії. Станом на 01.04.2019 р. коефіцієнти швидкої та загальної ліквідності складали 177,28% та 247,89% при рекомендованому мінімумі 80% та 100% відповідно.

– Міцні ринкові позиції. Компанія є провідним оператором аграрного сектору України та впровадила найбільшу в країні форвардну програму закупівлі зерна.

– Сільськогосподарська галузь, представником якої є Компанія, є стратегічно важливою для економіки України та інвестиційно привабливою в довгостроковій перспективі.


Негативні фактори:

– Значна концентрація дебіторської заборгованості за основними дебіторами підвищує чутливість Товариства до ризику контрагента.

– Як і інші великі вітчизняні підприємства, Товариство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «Аграрний фонд» на сайті НРА «Рюрік»