На засіданні Рейтингового комітету від 30.06.2022 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило АТ «ОКСІ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА+ інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «у розвитку».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «ОКСІ БАНК» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2020 − 3 міс. 2022 рр. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Достатні значення показників ліквідності та висока якість ВЛА. Станом на 01.04.2022 р. високоліквідні активи були представлені переважно портфелем цінних паперів (ОВДП та депозитні сертифікати НБУ), готівковими коштами та залишками на коррахунках інших банків. Відношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань складало 198%.

– Зростання показників ефективності діяльності. За результатами 3 міс. 2022 року Банк отримав сукупні доходи в обсязі 44 млн. грн. Чистим фінансовим результатом діяльності у звітному періоді став прибуток в сумі 3,9 млн. грн. (проти 2 млн. грн. прибутку за підсумком відповідного проміжку попереднього року).

– Висока якість портфелю цінних паперів. Станом на 01.04.2022 р. портфель цінних паперів Банку було представлено ОВДП та депозитними сертифікатами НБУ.

– Достатній рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.04.2022 р. рівень покриття активів та кредитно-інвестиційного портфелю власним капіталом складав 25% та 131% відповідно.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.


Негативні фактори:

– Невисока якість кредитного портфелю виступає вагомим чинником підвищення ризику втрати капіталу, притаманного діяльності Банку. Станом на звітну дату частка простроченої заборгованості в кредитному портфелі банку складала 45%; її обсяг відповідав 36% регулятивного капіталу.

‒ Значна валютна складова в структурі зобов’язань та кредитному портфелі Банку обумовлює підвищену чутливість до валютного ризику, що за умови вагомих курсових коливань чинитиме серйозний вплив на показники діяльності установи.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Банку.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»